Notifications
See all
No new notifications
Home > Video Gallery >  CHP Mudanya İlçe Örgütü'nde Selahattin Avcı Dönemi
öner

öner

Templates: 0

Videos: 12

Photos: 0

  • Uploaded: 2014-06-20
  • Using:  PowerDirector 12
  • Templates Used: 15
  • Views: 2735
  • Rate:  (0)

CHP Mudanya İlçe Örgütü'nde Selahattin Avcı Dönemi

Creator's Description

15 Haziran 2014 günü Mudanya U?ur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekle?tirilen CHP Ola?anüstü ?lçe kongresi'nde 113 oy alarak seçimi kazanan Selahattin Avc? ?lçe Merkezi'nde düzenlenen bas?n aç?klamas? ile görevi geçici Chp Yönetim Kurulu Ba?kan? Erhan Özekin den teslim ald?. Konu?malarda verilen mesajlar dikkat çekici oldu?u gibi CHP yeni ilçe ba?kan? Selahattin Avc? Belediye Ba?kan? Hayri Türky?lmaz ile ?lçe Örgütü Yönetimi aras?ndaki kopuklu?u bir kez daha ifade ederek giderilmesi için ne gerekiyorsa yap?laca??n? söyledi.

Comments 

Tags in this Video Show All Tags

Directorzone.cyberlink.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience on our website. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy. For more information on cookies or changing your cookies settings, read CyberLink’s Cookie Policy.