Notifications
See all
No new notifications
Home > Video Gallery >  Progres - Karol halan - CD Veronika
Betka

Betka

Templates: 3,776

Videos: 315

Photos: 0

  • Uploaded: 2016-07-30
  • Using:  PowerDirector 12
  • Templates Used: 14
  • Views: 1984
  • Rate:  (0)

Progres - Karol halan - CD Veronika

Creator's Description

Produced with CyberLink PowerDirector 12 Skúste hľadať šťastie, to hoc kde nerastie, nie je ho však málo, že zbierať by sa dalo. Ja tiež to šťastie hľadám a v diaľke už ho badám, tak blízko som už stál a dúfať neprestal. Čo je to láska? Ja to viem z nej hore v srdci mať, tam si ju uchovať to už ja dávno smiem. Čo je to láska... ja už viem...

Comments 

Tags in this Video Show All Tags

Directorzone.cyberlink.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience on our website. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy. For more information on cookies or changing your cookies settings, read CyberLink’s Cookie Policy.