Notifications
See all
No new notifications
Home > Video Gallery >  Chủ nhật này trẫm nhớ ái khanh không - BeWhite & QuangNhutBaoHan
BeWhite

BeWhite

Templates: 0

Videos: 13

Photos: 0

  • Uploaded: 2011-05-13
  • Using:  PowerDirector
  • Templates Used: 3
  • Views: 3042
  • Rate:  (0)

Chủ nhật này trẫm nhớ ái khanh không - BeWhite & QuangNhutBaoHan

Creator's Description

Chủ Nhật Này Trẫm Nhớ Ái Khanh Không - BW & QNBH Tác giả: Nhạc Trần Thiện Thanh, thơ Nhất Tuấn Chỉ tại anh nên hôm qua về trễ Cứ phim hay, tài tử trứ danh hoài Anh quảng cáo và tô màu giỏi thế!!! Hỏi ai còn nỡ khất hẹn ngày mai Chỉ tại anh nên trời thu đổi gió Mimosa phủ kín mặt đường khuya Vương đầy tóc, em bắt đền anh đó Gỡ dùm đi đừng cười mãi, ô kìa!!! Chỉ tại anh khiến đêm về chẳng ngủ Suốt canh dài trằn trọc Lòng vương vấn nhớ ai Chỉ tại anh nên hôm sau dậy muộn Ðành bỏ mất một giờ đầu Bà giáo phạt luôn bốn trăm câu Ngày thứ tám em ngồi vào chép phạt Bốn trăm câu mà chép mãi không xong Bà giám thị cầm giấy xem chỉ thấy: "Chúa nhật này Trẫm nhớ Ái khanh không???"

Effects in this Video

Comments 

Tags in this Video Show All Tags

Directorzone.cyberlink.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience on our website. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy. For more information on cookies or changing your cookies settings, read CyberLink’s Cookie Policy.